ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣΣας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο μήνα.

Δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών,
 πατώντας στο 
 <ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ>