ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Ἡ Γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους Ἀνατολήν. Κύριε δόξα σοι.

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΤΣΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ, ΤΟ ΔΕ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2020 ΕΝ ΕΥΛΟΓΙΑΙΣ ΚΥΡΙΟΥ.


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ !