ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Σας ευχόμαστε καλό και ευλογημένο μήνα.

Δείτε το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών,
 πατώντας στο 
 <ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ>