ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

25 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ


 ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 10.20
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 11.00 - 11.30
ΜΕΘΕΟΡΤΙΟΣ ΕΣΠΕΡΝΟΣ 18.00 – 19.00