ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Την Δευτέρα 07 Μαΐου 2018 και ώραν 19.00 
(μετά την ακολουθία του εσπερινού) 
θα τελεστεί εις τον Ιερόν μας Ναόν το μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου.


Παρακαλούνται και προσκαλούνται άπαντες οι ευσεβείς Χριστιανοί, όπως συμμετάσχωσι εις το Ιερόν μυστήριον του Ευχελαίου, προς ευλογίαν και αγιασμόν αυτών.