ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 
3 ΙΟΥΝΙΟΥ

'ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ'

02 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Ψυχοσάββατον  (Κόλλυβα)
Ἑσπερινός  19.00’ -20.00’

03 ΣΑΒΒΑΤΟ   Ψυχοσάββατον  (Κόλλυβα)
 Θ. Λειτουργία 07.00 - 09.30